Verdas poesidag

Når orda dansar i munnen, stryk deg langsmed huda, sett rytme til lesinga, er det kanskje eit dikt du les. På biblioteket feirer vi Verdas poesidag i dag; stikk innom og lån deg ei diktbok, vi har stilt dei ut til deg.