Personvern

Askøy kommune er opptatt av å verne personopplysningene dine. Derfor behandler vi dem i samsvar med den gjeldende personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen skildrer hvilke personopplysninger vi registrerer når du blir låner hos Askøy folkebibliotek, bruker «Min side» og besøker dette nettstedet (senere omtalt samlet som «tjenestene våre»).

Vi oppfordrer deg til å lese gjennom denne personvernerklæringen.

Behandlingsansvarlig

Askøy kommune er ansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med tjenestene våre. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til personvernerklæringen eller rettighetene dine etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss på e-post: postmottak@askoy.kommune.no. Hvis du vil kontakte Askøy kommune via sentralbordet kan du ringe 56 15 80 00.

Personopplysninger

Med personopplysninger mener vi opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Avhengig av hva som er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysningene dine, vil de bli lagret til du sier opp låneavtalen eller trekker tilbake et samtykke.

Vi ønsker å slette opplysninger for lånere som er inaktive i en lengre periode. Per i dag kan vi ikke se om lånekortet har blitt brukt til innlogging i digitale tjenester, og kan derfor ikke vurdere om en låneavtale er «aktiv». Når det kommer funksjonalitet som gjør at vi kan se dette, vil vi definere hvor lang tid personopplysningene skal lagres etter at låneavtalen har vært i bruk.

Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling blir lagret i 10 år, fordi dette er et krav som følger av regnskapslovgivningen. Vi deler ikke personopplysningene dine med andre, med mindre dette blir sagt uttrykkelig.

Opplysninger du gir oss

Biblioteket behandler personopplysninger du selv gir oss. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er låneavtalen (GDPR artikkel 6 nr 1b – «behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i»).

For å låne bøker og andre medier eller bruke mange av de andre av tjenestene våre, må du ha et lånekort. Du får et slikt kort når vi registrerer deg som låner. Dersom du har nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek, kan vi knytte det til biblioteket vårt. Du trenger ikke mer enn ett nasjonalt lånekort. De samme opplysningene blir behandlet enten vi registrerer deg som ny låner, eller vi knytter et lånekort du allerede har til biblioteket vårt. Når vi registrerer deg som låner vil vi samle inn og lagre opplysninger om fornavn, etternavn, kontaktinformasjon (adresse, e-post og telefonnummer), fødselsdato og fødselsnummer/ID-nummer og hjemmebibliotek (det biblioteket du bruker mest).

Vi trenger navnet ditt og kontaktinformasjon for å administrere lån, og dermed oppfylle avtalen vi har med deg. Vi trenger fødselsdatoen din fordi den bestemmer hva du kan låne av oss og hvilke rettigheter du har. Videre samler vi inn fødselsnummer/ID-nummer for å kunne kople deg til nasjonalt lånerregister. Fødselsnummeret er nødvendig for entydig identifikasjon av personer.  Du kan reservere deg mot å oppgi hele fødselsnummeret ditt, men da kan vi bare gi deg et lokalt lånekort. Dette lånekortet gjelder bare i vårt bibliotek.

Nasjonalt lånerregister

Dette er en nasjonal database med personopplysninger om bibliotekbrukere. For at man skal kunne bruke nasjonale lånekort, blir lånerne registrert i en felles database. I denne databasen blir det lagret opplysninger om:

 • Lånernummer
 • Fødselsdato
 • Kjønn
 • Kryptert fødselsnummer
 • Navn
 • Inntil to postadresser
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Foretrukket kontaktmetode: brev, e-post eller SMS
 • Hjemmebibliotek: det biblioteket du bruker mest
 • PIN-kode for selvbetjeningsautomater og bibliotekene sine web-løsninger
 • Opplysninger om hvilke bibliotek låneren er knyttet til

Det blir ikke lagret opplysninger om utlån, reserveringer eller andre forhold mellom låneren og det enkelte biblioteket i denne basen. Ingen av opplysningene i Nasjonalt lånerregister er sensitive etter personopplysningsloven. I Nasjonalt lånerregister er det lagt vekt på å følge reglene for behandling av personopplysninger:

 • Adresseopplysningene dine vil ikke bli solgt eller gitt videre til andre.
 • All kommunikasjon mellom det enkelte biblioteket og det nasjonale lånerregisteret er kryptert og beskyttet av brukernavn og passord.
 • Opplysningene vil bli oppbevart til låneren krever dem fjernet, eller et av bibliotekene låneren er knyttet til får melding om dødsfall.
 • Nasjonalbiblioteket er behandlingsansvarlig for opplysningene i nasjonalt lånerregister.
 • Du kan se hvilke opplysninger som er lagret om deg ved å logge deg inn på https://nb.bib.no/ med lånernummer og pinkode/passord eller med bankID el.l..
 • Du kan kreve opplysningene endret eller slettet i alle bibliotek der du benytter kortet.

Lånehistorikk

Standardinnstillingen i biblioteksystemet er at opplysninger om hva du låner blir slettet når du leverer tilbake lånet, eller betaler erstatning for materiale som er tapt eller skadet mens du har disponert det. Du kan gå inn i innstillingene og slå på (og av) lagring av lånehistorikk.

Lagring av lånehistorikk innebærer at systemet lagrer informasjon om lånene dine. Informasjonen inkluderer informasjon om materialet som blir lånt, dato og klokkeslett for utlån og innlevering, og hvilket bibliotek/filial materialet blir lånt eller levert tilbake ved. Du kan logge deg inn på Min side i Bibliofil-websøket eller Bibliofil-appen og velge at systemet skal huske lånehistorikken din. Et slikt aktivt valg er å regne som samtykke. Dersom du senere ombestemmer deg og velger bort lagring av lånehistorikk, vil hele historikken bli slettet.

Utlånssystemet for e-bøker (BookBites) lagrer lånehistorikken din uten å spørre først, men du kan skru den av under Min profil.

Informasjonskapsler/cookies og lokalt lager

Det rettslige grunnlaget for bruk av informasjonskapsler er GDPR artikkel 6 nr 1f, som tillater behandling av opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse, som veier tyngre enn hensynet til personvernet for den enkelte. Interessen er å forbedre tjenestene våre.

Nettstedet

Vi bruker informasjonskapsler på nettsidene våre. Formålet er å gjøre brukeropplevelsen bedre og gi oss mulighet til å forbedre tjenestene våre. Informasjonskapslene lagrer blant annet informasjon du legger inn og vil at nettstedet skal huske, slik at du slipper å skrive det inn hver gang du besøker nettstedet. Informasjonskapsler er små tekstfiler som blir plassert på datamaskinen din når du besøker en nettside. Vi lagrer ikke informasjon som kan identifisere deg som person.

Det er frivillig for deg som bruker nettstedet å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å motta nyhetsbrev eller sende inn skjema. Behandlingsgrunnlaget er i slike tilfeller samtykke fra deg (GDPR artikkel 6 nr 1a – «den registrerte har samtykket til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål»).

Dersom du besøker dette nettstedet, så samler vi inn opplysninger om besøket gjennom verktøyet Matomo. Denne informasjonen inneholder ikke brukerspesifikke detaljer. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som bruker ulike sider på nettstedet, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som blir brukt.

Sider og artikler på dette nettstedet kan ha innebygd innhold (for eksempel video, bilde, deling i sosiale medier) fra andre nettsteder. Slikt innhold vil fungere som om du var på det andre nettstedet. Disse andre nettstedene bruker trolig også informasjonskapsler som samler data og sporer deg.

Hva kan du gjøre?

Alle nettlesere gjør det mulig å avgrense hva informasjonskapslene kan gjøre. Dette kan du stille inn under sikkerhet og personvern i nettleserens innstillinger. Nettleseren lar deg også se over de informasjonskapslene som er lagret på datamaskinen, og gir deg anledning til å slette dem. Dersom du ønsker å blokkere Google Analytics fra å spore deg, kan du bruke Google sitt nettleser-tillegg: Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Utlånssystemene

Biblioteksystemet bruker både informasjonskapsler og lokalt lager i nett-tjenestene og web-appen. Dette blir brukt for å tilpasse brukeropplevelsen, blant annet ved å gi anledning til at nettleseren kan huske påloggingsinformasjon. Lokalt lager blir brukt der det er mulig, og informasjonskapsler blir bare benyttet der det er behov for slik funksjonalitet. Dersom låneren ikke godtar bruk av informasjonskapsler, kan dette skrus av i nettleseren, men da vil det være vesentlige funksjoner i nett-tjenestene som ikke vil fungere. Lokalt lager er lokalt lagret informasjon i nettleseren. Denne informasjonen er tilgjengelig for programmet som utformer nettsiden i brukeren sin nettleser. Innholdet i det lokale lageret blir ikke lastet opp til nettstedet. En del av det lokale lageret (sesjonslageret) blir tømt når nettleseren blir lukket. Den andre delen av det lokale lageret er permanent, og blir ikke tømt.

BookBites

BookBites bruker informasjonskapsler. Formålet er å gjøre brukeropplevelsen bedre og gi oss anledning til å forbedre tjenestene våre. Leverandøren kan også bruke opplysningene i forbindelse med utvikling av nye produkter og tjenester.

Eksempel på opplysninger som blir samlet inn er:

 • Opplysninger om hvordan du benytter tjenestene våre
 • Loggfiler med opplysninger om dato og tidspunkt for pålogging, og hvor lenge besøket varte.
 • IP-adresser
 • Opplysninger om hendelser på enheten, for eksempel nedetid, systemaktiviteter, nettlesertype, nettleserspråk, dato og tidspunkt.
 • Informasjonskapsler som identifiserer din unike nettleser eller enhet.

Håndtering av informasjonskapsler

På nettvett.no kan du lese om hvordan du kan håndtere informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

Innsyn og sletting av personopplysninger

Du kan kreve innsyn i opplysningene vi lagrer om deg, og kreve at de blir rettet om du finner feil. Du kan også avslutte låneavtalen din med oss når du vil, og be om at vi sletter personopplysningene dine. Det er en forutsetning at alle lån er levert tilbake, og at eventuelle regninger er gjort opp, slik at vi ikke lenger trenger opplysningene for å oppfylle avtalen.

Du kan logge inn på Min side for å få oversikt over det meste av opplysningene biblioteket har om deg. Om du vil ha utvidet innsyn i personopplysningene dine, eller ønsker sletting av informasjon, kan du kontakte biblioteket ditt. Det er mulig å sende en offisiell klage til Datatilsynet dersom du mener at behandling av personopplysningene dine strider mot personopplysningsloven.