Lånereglement for Askøy folkebibliotek

Lånerett

Alle har rett til å bruke bibliotekets samlinger og tjenester. Utlån og bruk skal være gratis for låner. Biblioteket tar betalt for utskrifter og kopier. Du kan få lånekort ved å vise godkjent legitimasjon. Barn kan få lånekort fra 1. klasse. Lånere under 15 år må ha underskrift fra foresatte. Biblioteket må få melding om adresseendring og tapt lånekort. Kortet skal vises fram ved lån. Du må også bruke lånekortet ved lån på utlånsautomatene.

Lånetid

Vanlig lånetid er:

  • 2 uker: DVD-er og videospill
  • 8 uker: Språkkurs
  • 4 uker: Bøker, lydbøker, musikk og tidsskrift

DVD-er og videospill er merket med anbefalte aldersgrenser. Låneren har ansvar for at disse blir overholdt. Biblioteket er ikke ansvarlig dersom lånt materiale fører til skade på avspillingsutstyr. Lån kan du fornye dersom det ikke er venteliste. Biblioteket har rett til å korte ned lånetiden for nytt materiale.

Reservering

Bøker og annet materiale som er utlånt kan du reservere. Du får melding når materialet kan hentes. Det må hentes innen en uke.

Lån fra andre bibliotek

Bøker som vi ikke har i samlingen vår, kan vi som oftest bestille inn fra andre bibliotek. Vi har litt pensumlitteratur selv, men studenter ved høyskoler og universitet bør bestille pensumlitteratur gjennom utdanningsinstitusjonens bibliotek. Vi har tilgang til norske og utenlandske bibliotek sine databaser og samlinger.

Vi tilbyr IKKE fjernlån av:

  • Serielitteratur hvor det er/kommer til å blir over 10 bind i serien. Unntaket er dersom vi har serien selv og mangler noen bind.
  • Ordbøker, oppslagsbøker, leksika.

Fjernlånsbøker kan du ikke regne med kommer før cirka 1 uke (eller mer) etter bestilling, så ta gjerne kontakt med biblioteket i god tid før du trenger litteraturen. Du kan også bestille fjernlån selv via norgeslån, dersom du har nasjonalt lånekort. Sjekk i basen vår før du bestiller norgeslån. Du trenger ikke levere inn bøkene på det biblioteket der du lånte dem – vi sender dem videre for deg.

Fjernlån er ressurskrevende, og dersom låner gjentatte ganger ikke henter bestilt fjernlån eller lar være å levere tilbake fjernlånt materiale, faller retten til å fjernlåne bort.

Lånerens plikter

Det du låner, er du ansvarlig for. Tapt eller ødelagt materiale må du erstatte. Spesielt vil vi be deg holde lånetiden, slik at andre også kan få anledning til å lese bøkene/brukt materialet. Det koster 10 kroner å låne dersom du har glemt lånekortet ditt.

Gebyr

Dersom du ikke holder lånetiden, må du betale gebyr. Her finner du gebyrsatsene. Det blir sendt tre varsel før regning (erstatningskrav).

  • Tapt lånekort blir belastet med 20 kroner.
  • Brudd på låneregler kan føre til tap av lånerett.

Kopi og utskrift

  • 5 kroner per kopi.
  • 5 kroner per svart-hvitt A4-utskrift
  • 10 kroner per fargeutskrift (A4)

Ordensregler

Personer som viser uønsket adferd kan bli bortvist fra biblioteket/miste låneretten for kortere eller lenger tid.