Priser og gebyrer

Varsel og overdagssatser (fra 1.1.2014)

Overdagspenger gjelder per varsel, ikke per bok.

Innlån fra andre bibliotek:

  • Dagen etter forfall: kroner 35,-
  • Deretter 1 uke mellom varsler (samme priser som for materiale fra vår egen samling).

Materiale fra vår egen samling:

  • 1. varsel 2 uker etter forfall: kroner 35,-
  • 2. varsel 4 uker etter forfall: kroner 70,-
  • 3. varsel 6 uker etter forfall: kroner 100,-
  • 4. varsel 8 uker etter forfall: regning.

Pr. 1.1.2014 er maksimalt purregebyr satt til kroner 100,-

Aldersgrensen for overdagspenger er 18 år.
For barn under 18 år sendes regning etter 3 gebyrfrie varsler.