Vintertonar

Kan ein reparere ein knust familie? Når faren blir sjuk, drar Isak heim til garden for første gong sidan han og mora flytta derifrå når han var ungdom. Etter at mora døydde, fann Isak dagbøkene hennar og har så smått funne mot til å lese i dei. Ved å dra heim, prøver han å komme nærmare si eiga historie. Kven eig sanninga og kan vi stola på minna våre?

Vintertonar er ei historie om sanning, løgn og løyndommar og om stilla som høyrer heime der imellom.

Omtalen er skriven av Marianne.

Boka kan også lånast som e-bok i BookBites.

 

Kategorier: 
Boktips,
E-bok