Verdenshistorie - med fortiden som speil

Verdenshistorie: med fortiden som speil

Ei bok for deg som liker å lese om de lange linjene i verdenshistorien og som er nysgjerrig på hvorfor ting er blitt som de har blitt.

Verdenshistorien
Terje Tvedt drar opp de store linjene i verdenshistorien og begynner med de første sivilisasjonene som oppsto mellom Eufrat og Tigris (Sumer), langs Nilen, i Indusdalen og ved de store elvene i Kina. Videre tar han for seg Det osmanske imperiet og hvordan de etter hvert mistet kontrollen over handelen mellom Kina og Europa.

Han ser deretter nærmere på Den industrielle revolusjon og årsakene til at den oppsto i England. Også her framholder han vannet som en viktig forklaring. De engelske elvene viste seg å være gunstige for å drive vannhjul. Siden England er forholdsvis flatt og har mange elver som renner sakte, var det også forholdsvis rimelig å benytte disse som vannveier og utvide de ytterligere ved å anlegge kanaler. Dermed kunne man frakte store mengder varer over lange avstander noe som ga England et konkurransefortrinn.

I fjerde del av boka går han inn på europeisk kolonialisme. Her er det særlig britenes involvering i området langs Nilen og sørover til Victoriasjøen, han konsentrerer seg om.

Mot slutten av boka begynner han å se framover. Han tar for seg forholdet mellom Kina og USA, og stiller spørsmålet om vi er på vei fra USAs århundre til kinesisk dominans.

I bokas siste del tar han for seg klimaendringer og sivilisasjoners undergang. Også her er vannressurser i fokus og da særlig usikkerheten rundt vannet. Vil det bli flom eller tørke? Vil isen smelte? Eller som han selv sier: «Usikkerhet om klimaets fremtid i samfunn arter seg først og fremst som en usikkerhet om hvordan vannet vil renne» (s.324).

Bakgrunn for boka
Denne boka blei til etter ei foredragsrekke som Tvedt holdt på Nasjonalbiblioteket høsten 2019. Arrangementene var så populære at folk, i førkoronaens tid, måtte avvises i døra. Det var rett og slett fullt i lokalet. Pågangen overrasket nok Nasjonalbiblioteket, men de tok grep og åpnet flere saler der foredragene ble strømmet direkte på store skjermer. Foredragene ligger nå ute på NBs sider både som podcast og film og kan strømmes derfra. Podcastene har over 10.000 nedlastinger.

Terje Tvedt har høstet mye ros etter utgivelsen av boka. Dagbladet skriver (1/10-20): «Terje Tvedt leverer et imponerende bidrag til å forstå vannets plass i både historie og vår tids klimakrise.» Bergens Tidende skriver (19/12-20): «For dem som virkelig er interessert i de lange linjene, er boka et funn.»

Viktig kunnskap
Terje Tvedt er en formidler av rang og skriver leservennlig og fengende. Han vinkler stoffet på en original måte. Boka er ikke en gjentagelse av oppleste og vedtatte sannheter. Tvedt bringer inn nye momenter og vektlegger ting annerledes enn mange har gjort før ham. Boka er utvilsomt et viktig bidrag til vår forståelse av historien. Og, som Tvedt selv skriver i avslutningen av forordet: «Uten kunnskap om hva som var, er man dømt til å misforstå det som er,»

Kategorier: 
Boktips