Klassebesøk

Alle skoleklasser og barnehager er velkommen på besøk i biblioteket! Husk å avtale tid på forhånd, slik at vi vet når dere kommer.

Lånekort

Lånekort kan opprettes over nett hjemmefra – Innmeldingsskjema på nett– du vil da få det fysiske lånekortet på biblioteket.

Innmeldingsskjema kan også skrives ut og tas med ferdig utfylt til biblioteket.

Prosjektarbeid

Ved prosjektarbeid der hele klassen kommer til biblioteket, må lærer være med og delta aktivt i informasjonsinnhentingen sammen med elevene.

Vi vil gjerne vite på forhånd hvilke emner elevene skal jobbe med, slik at vi kan stille forberedt.

Ta kontakt for å avtale tid. Telefon: 56 15 85 00. E-post: bibliotek@askoy.kommune.no

Utlån av bøker til skoler og barnehager

Alle lærere er velkommen til å låne bøker til klassen på biblioteket!

Vi tilbyr solide plastkasser til bøkene og sekkehjul for transport til bilen.

Klassesett

Fylkesbiblioteket har klassesett. På nettsiden deres er det oversikt over hvilke bøker de har. Ta kontakt med dem for bestilling.

Askøy folkebibliotek har dessverre ikke klassesett av bøker.

Omvisning og oppgaver

Vi tilbyr omvisning og oppgaver knyttet til det å bli kjent med biblioteket. Husk å bestille tid før dere kommer.

Følg oss gjerne på Facebook!