Test-arrangement

Dato

Tid

Sted

Overskrift 2

Det er fint om du/de ser på det, så kan vi ta eit møte og diskutere endringar de ønsker. (Eg ber om at du kallar inn til eit møte når de er klare, men gjer merksam på at eg ikkje er tilgjengeleg frå 11.-29. august.) Deretter tenker eg at vi må ha opplæring med dykk, slik at de sjølv kan fylle på med innhald som manglar, og kan følge opp med nytt innhald etter lansering.

Eg har ikkje tatt med informasjonen om smittevern. Tenker du at den skal med på den nye nettstaden?

Overskrift 2

Det er fint om du/de ser på det, så kan vi ta eit møte og diskutere endringar de ønsker. (Eg ber om at du kallar inn til eit møte når de er klare, men gjer merksam på at eg ikkje er tilgjengeleg frå 11.-29. august.) Deretter tenker eg at vi må ha opplæring med dykk, slik at de sjølv kan fylle på med innhald som manglar, og kan følge opp med nytt innhald etter lansering.

Eg har ikkje tatt med informasjonen om smittevern. Tenker du at den skal med på den nye nettstaden?

Overskrift 2

Innledende tekst til liste

  • unummerert liste
  • unummerert liste
  • unummerert liste

Overskrift 2

Innledende tekst til liste

  1. nummerert liste
  2. nummerert liste
  3. nummerert liste