Foto av baby med rytmeinstrumenter

Musiske barseltreff for fedre

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Velkommen til en hyggelig sangstund med musikk- og dramapedagog Stina Sigvaldsen. Gjennom sang knyttes tette bånd mellom foreldre og barn. På de musikalske barseltreffene vil vi leke, synge og spille på rytmeinstrumenter. Her kan du møte andre foreldre og barna kan oppdage andre barn. Passer for barn i alderen 4 måneder til 1,5 år.

Datoer fremover:

  • 20. september:
    Musisk barseltreff kl. 10.30–10.55 NB: Kun for fedre.
    Uformelt barselstreff eller et tema/foredrag kl. 11.00–11.30
  • 1. november:
    Uformelt barselstreff eller tema/foredrag kl. 11.00–11.30
    Musisk barseltreff kl. 11.30–11.55 NB: Kun for fedre.

Vi vil ha temabaserte foredrag eller uformelle barseltreff mellom de musiske barseltreffene. Foredragene vil være i samarbeid med bl.a. helsestasjonen. Tema kan f.eks. være søvn, mat, motorisk utvikling eller bøker. På de uformelle barseltreffene legger vi frem matter og leker på barneavdelingen. Hver gang vil vi også presentere gode bøker foreldre kan lese for de små samt bøker om barns utvikling.

Musiske barseltreff er på onsdager i partallsuker. Arrangementene er for alle foreldre, men etter ønske har vi også satt opp noen som kun er for fedre.

Gratisbilletter finner du her.