Foto av baby med rytmeinstrumenter

Musiske barseltreff

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Velkommen til en hyggelig sangstund med musikk- og dramapedagog Stina Sigvaldsen. Gjennom sang knyttes tette bånd mellom foreldre og barn. På de musikalske barseltreffene vil vi leke, synge og spille på rytmeinstrumenter. Her kan du møte andre foreldre og barna kan oppdage andre barn. Passer for barn i alderen 4 måneder til 1,5 år.

Datoer fremover:

 • 4. oktober:
  Musisk barseltreff #1 kl. 10.30–10.55
  Foredrag kl. 11.00–11.30: Jakten på søvnen. Se eget arrangement for foredrag 4. oktober.
  Musisk barseltreff #2 kl. 11.30–11.55
 • 18. oktober:
  Musisk barseltreff #1 kl. 10.30–10.55
  Foredrag kl. 11.00–11.30: Bli kjent med barnas stasjon. Se eget arrangement for foredrag 18. oktober.
  Musisk barseltreff #2 kl. 11.30–11.55
 • 1. november:
  Musisk barseltreff #1 kl. 10.30–10.55
  Foredrag kl. 11.00–11.30: Min første tann. Se eget arrangement for foredrag 1. november.
  Musisk barseltreff #2 kl. 11.30–11.55 NB: Kun for fedre.
 • 15. november:
  Musisk barseltreff #1 kl. 10.30–10.55
  Uformelt barselstreff eller tema/foredrag kl. 11.00–11.30
  Musisk barseltreff #2 kl. 11.30–11.55

Vi vil ha temabaserte foredrag eller uformelle barseltreff mellom de musiske barseltreffene. Foredragene vil være i samarbeid med bl.a. helsestasjonen. Tema kan for eksempel være søvn, mat, motorisk utvikling eller bøker. På de uformelle barseltreffene legger vi frem matter og leker som barn og foreldre kan kose seg med. Hver gang vil vi også presentere gode bøker foreldre kan lese for de små samt bøker om barns utvikling.

Musiske barseltreff er på onsdager i partallsuker. Arrangementene er for alle foreldre, men etter ønske har vi også satt opp noen som kun er for fedre.

Gratisbilletter finner du her.