Foto av smilende baby.

Lunsjforedrag: Førstehjelpskurs

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Førstehjelpskurs for småbarnsforeldre. Ansatte ved Askøy brannstasjon kommer og informerer om:

  • Tidlig varsling
  • Gi og sikre frie luftveier
  • Drukning, herunder enkel HRL
  • Stanse ytre blødninger
  • Sikring i bil

Samme dag før og etter foredraget har vi musiske barseltreff: kl. 10.30 og kl. 11.30.

Musiske barseltreff! Velkommen til en hyggelig sangstund med pedagog Stina Sigvaldsen! Gjennom sang knyttes tette bånd mellom foreldre og barn. På de musikalske barseltreffene vil vi leke, synge og spille på rytmeinstrumenter. Her kan du møte andre foreldre og barna kan oppdage andre barn. Passer for barn i alderen 4 måneder til 1,5 år.

Hver gang vil vi også presentere gode bøker foreldre kan lese for de små samt bøker om barns utvikling.

Gratisbilletter finner du her.