Foto av smilende baby.

Lunsjforedrag: Barnehageoppstart

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Barnehageoppstart og foreldrerollen.

Klara, daglig leder i Bakarvågen FUS barnehage, kommer og forteller litt om oppstart i barnehage. Hun kommer til å snakke litt om hvordan velge barnehage, søke barnehageplass, og om tilvenningstiden i barnehagen. Det er mye nytt for både barn og foreldre når dere skal gå fra permisjonstiden til en ny hverdag. Målet med dette foredraget er å gi dere kunnskap om tiden dere står foran, slik at dere er best mulig rustet til å møte den på en god måte. Dette skjer gjennom fremlegg og dialog med dere som kommer.

Det er også rom for å ta med matpakke og spise sammen etter foredraget. Vi setter fram glass og litt saft.

Samme dag før og etter foredraget har vi musiske barseltreff kl. 10.30 og kl. 11.30.

Musiske barseltreff! Velkommen til en hyggelig sangstund med pedagog Stina Sigvaldsen! Gjennom sang knyttes tette bånd mellom foreldre og barn. På de musikalske barseltreffene vil vi leke, synge og spille på rytmeinstrumenter. Her kan du møte andre foreldre og barna kan oppdage andre barn. Passer for barn i alderen 4 måneder til 1,5 år.

Hver gang vil vi også presentere gode bøker foreldre kan lese for de små samt bøker om barns utvikling.

Gratisbilletter finner du her.