Gratiffivegg

Hva kan vi gjøre med skolemiljø, mobbing og vold på Askøyskolene?

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Velkommen til debattserien «Rundt bord med Ingunn». Her vil vi ta opp til debatt aktuelle temaer som opptar folk på Askøy.

Stadig leser vi om utfordringer med skolemiljøene på Askøy. Vi ønsker å høre med politikerne hvilke tanker de har rundt temaet og hvilke planer de har for å ivareta elever og ansatte på skolene våre. Vi trenger trygge barn og trygge voksne som trives. Vi ønsker spesielt å ha fokus på ungdomsskolene på Askøy.

I panelet vårt har vi samlet Askøylisten, Kristelig Folkeparti, SP, Venstre og MDG. Har du spørsmål du ønsker å stille politikerne? Send dem til oss på e-post (bibliotek@askoy.kommune.no), så blir de videresendt til debattlederen vår som setter opp et godt utvalg av spørsmål.

Tid: Torsdag 31. august kl. 18.00–19.00
Sted: Askøy folkebibliotek

Gratisbilletter finner du her.