Foto av baby med rytmeinstrumenter

Familielørdag: Musiske rytmer og toner med de yngste

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Velkommen til en hyggelig sangstund med drama- og musikkpedagog Stina Sigvaldsen. Gjennom sang knyttes tette bånd mellom foreldre og barn. På de musikalske barseltreffene vil vi leke, synge og spille på rytmeinstrumenter. Her kan du møte andre foreldre og barna kan oppdage andre barn.

NB: For barn i alderen 4 måneder til 2,5 år.

Tid: Lørdag 14. oktober kl. 11.30–12.00
Sted: Askøy folkebibliotek

Gratisbilletter finner du her.