Foto: Gamle hender skjenker te fra tekanne.

Er Askøy klar for eldrebølgen?

Dato

Tid

Sted

Askøy folkebibliotek

Velkommen til debattserien «Rundt bord med Ingunn». Her vil vi ta opp til debatt aktuelle temaer som opptar folk på Askøy.

Vi lurer på: Hvordan er eldreomsorgen på Askøy i dag? Har hjemmetjenesten tid til alt de skal? Og hvordan ser fremtiden ut? Klarer vi å møte kravene som settes til oss? Dette og mye mer får du svar på under dagens debatt. Og du, har du spørsmål du ønsker å stille politikerne? Send dem til oss på e-post: bibliotek@askoy.kommune.no, så blir de videresendt til debattlederen vår som setter opp et godt utvalg av spørsmål.

Denne debatten hadde vi også i vår med andre partier. Grunnet stort engasjement blant publikum har vi valgt å sette den opp igjen med nye partier for å høre deres synspunkt. I debattpanelet vårt stiller SV, FrP og PP.

Tid: Torsdag 24. august kl. 18.00–19.00
Sted: Askøy folkebibliotek

Her finner du gratisbilletter.

Logo "Rundt bord med Ingunn"

Foto øverst: Svanefoto