Vi oppgraderer systemet

På grunn av årlig teknisk service og oppgradering vil det dessverre bli driftsavbrudd for biblioteket onsdag 10. april fra klokken 20:15. Nedetiden kan variere, men vil trolig ikke overstige 2 timer. Alle tjenester knyttet til Bibliofil vil bli påvirket: Både bruk av Bibliofil i nettleser og Bibliofil klientprogram (TK). I tillegg vil alle publikumstjenester på nettsidene påvirkes. Det vil si at man heller ikke kan logge inn på Mine sider eller bruke Bibliofil-appen i dette tidsrommet. Det er mulig at BookBites også blir påvirket. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.