Samenes nasjonaldag

Lihkku beivviin! Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med samenes nasjonaldag! ❤️ ? ? ?

Den 6. februar er samefolkets dag, en felles feiring for samer i Norge, Sverige, Finland og Russland. Datoen er valgt for å markere det første samiske landsmøtet i Trondheim i 1917.