Forandring i åpningstider uke 44

OBS! OBS!

– Mandag 30. oktober er biblioteket stengt grunnet sykdom.
– Tirsdag 31. oktober er vi kun åpent for Halloween-arrangement kl. 16.00–19.45. 🎃👻