Verktøy for pedagoger

Her har vi samlet gode ressurser som du kan låne hos oss!

Pedagogiske verktøy

Grønne tanker - glade barn Grønne tanker – glade barn. Solfrid Raknes.
Et verktøyskrin i serien «Psykologisk førstehjelp», rettet mot barn i alderen 4–7 år.

Grep om begreper. En metodikk for begrepslæring. Helle Ibsen og Ingvild Aass Grove.
Pakke med bok, øvingshefter, magnettavle og magnetbilder.

Grep om begreper

Språksprell. Metodiske språkleker for 4–6-åringer. Lise L. Elskbakk og Anne Marit Valle.

PenPal – elektronisk avleserpenn.
PenPal kan brukes sammen med et utvalg tospråklige eventyrbøker og vil lese av teksten for deg på det språket du ønsker.

Boken Gullhår i tospråklig utgave

Vi har mange tospråklige bøker som kan brukes sammen med PenPal-pennen.

Temakiste om overgrep

Kan lånes samlet eller titlene kan lånes enkeltvis.

Profesjonelle barnesamtaler Barn som voldsofre.
Denne veilederen besvarer mange praktiske og juridiske spørsmål som kan oppstå når vold og overgrep rammer barn. Utviklet av Stine Sofies Stiftelse.

Lær å tegne følelser med Øistein (DVD).

Fortell det til noen.
Spill utviklet av Stine Sofies Stiftelse.

Gamst, Kari Trøften. Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor.

Rygg, Eli og Margrete Wiede Aasland. Jeg er meg! Min meg.

Jeg er meg! Min meg Rygg, Eli. Jeg sa ikke kom inn.

Siggerud, Selja Maria. Ikke tull med Småen.
Bildebok om seksuelle overgrep som voksne og barn kan lese sammen.

Aasland, Margrete Wiede. -si det til noen- : en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge.

Fagbøker

Holmsen, Merete. Samtalebilder og tegninger. En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner.

Johannessen, Kaja Næss. Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring.

Juveli, Anita. Psykisk helse i skolen : forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg!

Samtalebilder og tegninger Kendall, Gunilla Carlsson. Verdt å vite om ADHD.

Killén, Kari. Forebyggende arbeid i barnehagen. Samspill og tilknytning.

Kinge, Emilie. Utfordrende atferd i skolen.

Lillevik, Ole Greger. Tiltak mot vold og aggresjon i skolen. En håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging.

Melvold, Line. Profesjon og kjærlighet. En bok om de yngste barna i barnehagen.

Ohnstad, Frøydis Oma. Profesjonsetikk i skolen : læreres etiske ansvar.

Peters, Nadina. Psykisk helse i barnehagen : forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg!

Rønhovde, Lisbeth Iglum. Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom.

Øvreeide, Haldor. Samtaler med barn : metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner.

Lese sammen med barna

Couturier, Stéphanie. Den store boken om følelser.

Følelsesbiblioteket Dahle, Gro. Grevlingdager.
Om skolevegring.

Dahle, Gro. Sinna mann og Dragen.
Om sinte/voldelige foreldre.

Dahle, Gro. Blekkspruten.
Om overgrep mot barn.

Fiske, Anna. Følelsesbiblioteket.
Sju enkeltstående bøker som tar for seg ulike følelser på grundig, humoristisk og lett tilgjengelig måte.

Fleischer, Anne Vibeke og Rikke Mølbak. Sint på alt og alle.
Samtalebok om sinne, med eget kapittel til den voksne leseren til slutt.

Kunsten å møte en bjørn Gulbrandsen, Åse. Da Vilmas bestemor døde.
Om å miste noen man er glad i.

Lauveng, Arnhild. Jenny og Jakob.
Serie som tar for seg barnehagehverdagen og tema som annerledeshet, misunnelse og vanskelige tanker. Faktadel for den voksne bakerst i bøkene.

Otterlei, Camilla. Kunsten å møte en bjørn.
Om mobbing i barnehagen.

Wirsen, Stina. Liten.
En bok skrevet for å hjelpe barn som utsettes for overgrep til å si ifra.

Bøker på andre språk

Vi har et utvalg barnebøker og eventyrbøker på flere språk, blant annet arabisk, polsk, tigrinja, russisk med flere. En del av disse bøkene har parallelltekst på norsk og kan brukes i kombinasjon med PenPal, elektronisk avleserpenn. I tillegg har vi mulighet til å bestille inn bøker fra Det flerspråklige bibliotek, om det er språk vi har lite av selv.