Her har vi samla gode ressursar som du kan låne hos oss!

Pedagogiske verktøy

Grønne tanker - glade barn Grønne tanker – glade barn. Solfrid Raknes.
Et verktøyskrin i serien «Psykologisk førstehjelp», retta mot barn 4–7 år.

Grep om begreper. En metodikk for begrepslæring. Helle Ibsen og Ingvild Aass Grove.
Pakke med bok, øvingshefter, magnettavle og magnetbilder.

Grep om begreper

Språksprell. Metodiske språkleker for 4–6-åringer. Lise L. Elskbakk og Anne Marit Valle.

PenPal – elektronisk avleserpenn.
PenPal kan brukast saman med eit utval tospråklege eventyrbøker og vil lese av teksten for deg på det språket du ønsker.

Boken Gullhår i tospråklig utgave

Vi har mange tospråklige bøker som kan nyttast saman med PenPal-pennen.

Temakiste om overgrep

Kan lånast samla eller titlane kan lånast enkeltvis.

Profesjonelle barnesamtaler Barn som voldsofre.
Denne veilederen besvarer mange praktiske og juridiske spørsmål som kan oppstå når vold og overgrep rammer barn. Utviklet av Stine Sofies Stiftelse.

Lær å tegne følelser med Øistein (DVD).

Fortell det til noen.
Spel utvikla av Stine Sofies stiftelse.

Gamst, Kari Trøften. Profesjonelle barnesamtaler. Å ta barn på alvor.

Rygg, Eli og Margrete Wiede Aasland. Jeg er meg! Min meg.

Jeg er meg! Min meg Rygg, Eli. Jeg sa ikke kom inn.

Siggerud, Selja Maria. Ikke tull med Småen.
Bildebok om seksuelle overgrep som voksne og barn kan lese saman.

Aasland, Margrete Wiede. -si det til noen- : en bok om seksuelle overgrep mot barn og unge.

Fagbøker

Holmsen, Merete. Samtalebilder og tegninger. En vei til kommunikasjon med barn i vanskelige livssituasjoner.

Johannessen, Kaja Næss. Fra uro til ro. Utfordrende atferd og barns muligheter for læring.

Juveli, Anita. Psykisk helse i skolen : forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg!

Samtalebilder og tegninger Kendall, Gunilla Carlsson. Verdt å vite om ADHD.

Killén, Kari. Forebyggende arbeid i barnehagen. Samspill og tilknytning.

Kinge, Emilie. Utfordrende atferd i skolen.

Lillevik, Ole Greger. Tiltak mot vold og aggresjon i skolen. En håndbok om forebygging, håndtering og oppfølging.

Melvold, Line. Profesjon og kjærlighet. En bok om de yngste barna i barnehagen.

Ohnstad, Frøydis Oma. Profesjonsetikk i skolen : læreres etiske ansvar.

Peters, Nadina. Psykisk helse i barnehagen : forstå hvordan det er inni meg når jeg er ute av meg!

Rønhovde, Lisbeth Iglum. Kan de ikke bare ta seg sammen. Om barn og unge med ADHD og Tourettes syndrom.

Øvreeide, Haldor. Samtaler med barn : metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner.

Lese sammen med barna

Couturier, Stéphanie. Den store boken om følelser.

Følelsesbiblioteket Dahle, Gro. Grevlingdager.
Om skulevegring.

Dahle, Gro. Sinna mann og Dragen.
Om sinte/valdelege foreldre.

Dahle, Gro. Blekkspruten.
Om overgrep mot barn.

Fiske, Anna. Følelsesbiblioteket.
Sju enkeltståande bøker som tek for seg ulike følelsar på grundig, humoristisk og lett tilgjengeleg måte.

Fleischer, Anne Vibeke og Rikke Mølbak. Sint på alt og alle.
Samtalebok om sinne, med eige kapittel til den vaksne lesaren til slutt.

Kunsten å møte en bjørn Gulbrandsen, Åse. Da Vilmas bestemor døde.
Om å miste nokon ein er glad i.

Lauveng, Arnhild. Jenny og Jakob.
Serie som tek for seg barnehagekvardagen og tema som annerledeshet, misunnelse og vanskelege tankar. Faktadel for den vaksne bakerst i bøkene.

Otterlei, Camilla. Kunsten å møte en bjørn.
Om mobbing i barnehagen.

Wirsen, Stina. Liten.
Ei bok skriven for å hjelpe barn som utsettast for overgrep til å seie ifrå.

Bøker på andre språk

Vi har eit utval barnebøker og eventyrbøker på fleire språk, mellom anna arabisk, polsk, tigrinja, russisk med fleire. Ein del av desse bøkene har parallelltekst på norsk og kan brukast i kombinasjon med PenPal, elektronisk avleserpenn. I tillegg har vi moglegheit til å bestille inn bøker frå Det flerspråklige bibliotek, om det er språk vi har lite av sjølve.

Translate »
Share This

Ved å fortsette å bruke denne siden, samtykker du i vår bruk av cookies Mer informasjon

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close