24 gratis digitale kjelder

Her finn du 24 artiklar om gratis digitale kjelder til informasjon og underhaldning. 

 1. Digital vandring i musea
  Om samlingane på DigitaltMuseum.no med døme frå tradisjonell julefeiring.
 2. Gratis digitale bildebøker
  Om Bildebokhylla, scanna norske bildebøker frå Nasjonalbiblioteket si digitale bokhylle. 
 3. Gode spørjetenester om å vere ung
  Om ung.no og helsesista.
 4. Faktisk heilt feil? 
  Om faktisk.no – faktasjekk av samfunnsdebatten og offentleg ordskifte i Noreg.
 5. Jorda rundt frå sofakroken
  Artikkel om gratis reiseskildringar i podkastar og bøker frå Nasjonalbiblioteket si digitale bokhylle.
 6. Gratis digitale aviser og tidsskrift
  Om pressreader og Nasjonalbiblioteket si avisteneste.
 7. Norgeshistorie.no
  Forskingsbaserte artiklar om Noregs historie frå steinalderen til i dag.
 8. Lokalhistoriske tidsskrift frå Sogn og Fjordane
  Artikkel om Fjognedok – base over lokalhistoriske artiklar frå Sogn og Fjordane. 
 9. Tilgang til pliktavlevert materiale
  Om tilgang til dokument for allmenta i Noreg frå ditt lokale bibliotek.
 10. Store norske leksikon 
  Gratis oppslagsverk skrive av fagfolk med artiklar på nynorsk og bokmål.
 11. Låne e-bøker i BookBites
  Om korleis du kan låne gratis e-bøker frå biblioteka i Vestland med BookBites
 12. Helsebiblioteket 
  Om Helsebiblioteket.no – kvalitetssikra helseinformasjon til helsepersonell og andre.
 13. Turliv i koronatid
  Artikkel om gratis tur-appar.
 14. Slettmeg.no
  Om Slettmeg.no – hjelp til å fjerne uønska informasjon om deg sjølv på nett.
 15. Bøker på ulike språk 
  Om Verdensbiblioteket og Det flerspråklige bibliotek
 16. Korleis er miljøet der eg bur? 
  Om Miljøstatus.no – kvalitetssikra miljøinformasjon om Noreg.
 17. Grind.no – ei reise gjennom kultur og natur i Vestland
  Universitetet i Bergen sin portal for formidling av kunnskap om landskap og livsmiljø.
 18. Gratis filmar for barn og vaksne
  Om filmbib.no – strømmetenesta for norske filmar med lånekortet ditt. 
 19. Digitale kjelder i lokalhistorisk arbeid
  Artikkel om korleis ein kan ta i bruk spesielt Digitalarkivet i lokalhistorisk arbeid.
 20. Barn og sosiale medium
  Om rettleiingane om barn og sosiale medium frå Medietilsynet.
 21. Lovdata
  Om lovdata.no – gratis tilgang til lover, forskrifter, dommar, tariffvedtak osb. 
 22. Språkhjelp og ordbøker 
  Om ressursane på Språkrådet sin nettstad.
 23. Forteljingane bak bøkene 
  Artikkel med tips om gratis podkastar og andre opptak om litteratur og forfattarar.
 24. Juleevangeliet
  Les og bla i ei vakker utgåve av Juleevangeliet i Nasjonalbiblioteket si digitale bokhylle.

Ha ei riktig god adventstid!

 

 


Denne artikkelen er hentet fra Bibliotekutvikling Vestland