“16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold”

Den globale kampanjen Orange the World varer fra 25. november til 10. desember, og setter søkelyset på kjønnsbasert vold.

Sakset fra Facebook-siden til Orange the World Askøy: “Kvinner Kan-nettverket for kvinner med krysskulturell bakgrunn på Askøy tar også i år initiativ til lokal markering av den internasjonale kampanjen Orange the World. Kampanjen setter søkelys på vold mot kvinner og varer fra 25. november som er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, til 10. desember som er FNs menneskerettighetsdag. Nettverket har sin bakgrunn i Kvinner Kan-kurs i 2018 i regi av Norsk Folkehjelp Askøy. Bergen Sanitetskvinner har støttet nettverket økonomisk til gjennomføring av nettverksmøter. Årets FN-kampanje har tema ‘Fund, Respond, Prevent, Collect!'”

Orange the World Askøy har oppfordret oss til å lage en utstilling om temaet. Bøkene kan du låne hos oss.

Utstilte bøker, orange dekor

Oransje papirsommerfugl

Plakat med informasjon om kampanjen