Verdensdagen for psykisk helse

Den 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse over hele verden. Årets tema er Spør mer. Alle har behov for å bli sett, fordi det gir en følelse av å høre til og være viktig.

De fleste av oss setter pris på å bli spurt om hvem vi er, hvordan vi har det, og hva vi liker å drive med. Ved å spørre mer, vil flere føle seg inkludert. I tillegg kan du oppdage nye sider ved deg selv ved å spørre og lytte. Og du kan oppdage om noen trenger hjelp.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Det å ha noen å snakke med kan være avgjørende for håndteringen av problemene, og om man søker hjelp. Ved å vise at du bryr deg kan det bidra til at både du og andre rundt deg får det bedre.

Hvordan stille gode spørsmål

Hvordan vi spør er viktig for hvordan mottakeren opplever spørsmålet.

Dora Thorhallsdottir oppfordrer oss til å bruke bruk spørreordene «hva» og «hvordan» det er ord som viser interesse og åpner for dialog, og å unngå ordet «hvorfor».

Spørsmål som:
«Hvorfor det?»
«Hvorfor sier du det?»
«Hvorfor gjør du sånn»

Disse spørsmålene oppleves raskt som dømmende og kritiserende, mens spørsmål som:

«Hva skjer?»
«Hvordan har du det?»
«Hva mener du?»

Disse spørsmålene vil oppleves som vennlige spørsmål som viser at den som spør er interessert i mottakeren.

Bakgrunn for verdensdagen

Det hele begynte i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte 10. oktober som internasjonal merkedag for å øke kunnskap og åpenhet om psykisk helse. Psykisk helse og lidelser er fortsatt tabu i mange land. Målet er å gjøre det like lett å snakke om vår psykiske helse som vår fysiske. Vi har alle en psykisk helse, og den må vi ivareta.

Verdensdagen for psykisk helse markeres nå i over 150 land fra Argentina til Sør-Afrika, og Yemen til Nederland.

Markering på biblioteket

På biblioteket markerer vi dagen med en utstilling av bøker knyttet til psykisk helse. Her kan du finne bøker som kan hjelpe deg til å styrke din psykiske helse. I tillegg finner du bøker som kan hjelpe deg til å få et innblikk i hvordan det ser ut fra innsiden å ha en psykisk utfordring, og disse kan være til stor hjelp både som pårørende og som medmenneske.


Denne artikkelen er hentet fra Klepp bibliotek